Inloggen

MySupport

E-mailadres:

Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?Log nu in!

Aanmelden

Voor MySupport

Bent u een gebruiker van Rebif® en heeft u nog geen website account? Meld u dan nu gelijk aan om van de online services van MySupport gebruik te maken!

Nu aanmelden!

MySupport Disclaimer

Dit is de MySupport disclaimer

Eigendom

De domeinnaam www.my-support.nl is eigendom van Merck B.V. De merknaam MySupport is eveneens eigendom van Merck B.V. Merck B.V. en ApotheekZorg B.V. zijn beiden verantwoordelijk voor de informatie en de uitingen die op deze website getoond worden.


Merck B.V. Tupolevlaan 41 – 61
1119 NW Schiphol-Rijk
020 – 658 28 00

ApotheekZorg B.V.
Nusterweg 127
6163 KT Sittard
046 - 411 30 50

Informatie

Wij betrachten bij het samenstellen van de informatie op deze website uiterste zorgvuldigheid. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet ter vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts of apotheker. Merck B.V. en ApotheekZorg B.V. kunnen evenmin garanderen dat de op de website verstrekte informatie te allen tijde volledig, actueel en correct is.

Merck B.V. en ApotheekZorg B.V. zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ten gevolge van (i) het gebruik van deze website en de daarop verstrekte informatie en adviezen (ii) het niet verkrijgen van toegang tot deze website, behoudens wanneer dit het gevolg zou zijn van grove nalatigheid van één van hen.

Links

De website kan verbindingen (‘links’) of verwijzingen naar andere websites bevatten ten behoeve van het gemak van de bezoekers van de website. Merck B.V. en ApotheekZorg B.V. zijn niet verantwoordelijk voor de informatie en adviezen en de gebruiksmogelijkheden van die andere websites en is evenmin aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van het gebruik van de informatie en adviezen van die andere websites.

Wijzigingen van de website

Om er onder meer voor te zorgen dat de informatie op deze website zo actueel, volledig en correct mogelijk is, behoudt Merck B.V. zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te verwijderen, te wijzigen en/of aan te vullen, zonder voorafgaande mededeling.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, tenzij anders aangegeven, wordt gecontroleerd door Merck B.V. en ApotheekZorg B.V.. Merck B.V. is wereldwijd de rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten rustende op (de inhoud van) de website.

Het staat u vrij om de inhoud of gedeelten ervan naar uw eigen computer te halen (downloaden) voor eigen gebruik. Het wijzigen, het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van (delen) van de website, voor andere doeleinden dan eigen gebruik, zijn niet toegestaan.

De merken die voorkomen op deze website zijn in Nederland en internationaal beschermd. Gebruik hiervan is in beginsel niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende merkhouder.